Πίσω

Πληροφορίες Έργων Ενδεικτικά:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ‘’ΠΟΡΤΟ’’(ΛΙΜΕΝΑΣΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΟΣΗΣ) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περισσότερα...

Ύστερα από μεγάλη θαλασσοταραχή που χτύπησε την περιοχή φορτοεκφόρτωσης του ‘’ΠΟΡΤΟ’’ Στρατωνίου , κατέρρευσε ο γερανός καθώς και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις. Χρειάστηκε να γίνει καθαρισμός του χώρου με την βοήθεια δυτών  και γερανών και να γίνει πλέον αποκατάσταση του χώρου με την δημιουργία ενιαίας τσιμεντένιας προβλήτας  για την προστασία του ελλιμενισμού των σκαφών εξυπηρέτησης των πλοίων φόρτωσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘’ΠΟΡΤΟ’’ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περισσότερα...
Δίπλα στην πλατεία φόρτωσης υπάρχει παρακείμενο ρέμα αδιαμόρφωτο και μπαζωμένο. Χρειάστηκε να καθαριστεί ,να διαμορφωθεί και να σκυροδετηθεί τσιμεντάυλακας προκειμένου να προστατευθεί η ταινία φόρτωσης καθώς και η πλατεία απόθεσης  των συμπυκνωμάτων μολύβδου και ψευδαργύρου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Περισσότερα...
Τον Νοέμβριο του 1998 θυελλώδεις άνεμοι 11 Μποφώρ διάβρωσαν τα αναχώματα που προστάτευαν την λίμνη έκτακτης ανάγκης των τελμάτων του εργοστασίου εμπλουτισμού καθώς και τις εγκαταστάσεις καυσίμων. Χρειάστηκε άμεση αποκατάσταση του ανάγλυφου που διαβρώθηκε.  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗΣ »53» ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗΣ »ΚΑΡΡΑ».

Περισσότερα...
Η εξυγίανση μέρους της πλατείας 53 προέβλεπε την μεταφορά του επιβαρυμένου υλικού δίπλα στην πλατεία »ΚΑΡΡΑ». Το υλικό αυτό για να μην βρίσκεται εκτεθειμένο έπρεπε να διευθετηθεί και να καλυφθεί με νάιλον. Αφού διαμορφώθηκαν οι σωροί του υλικού και ταχτοποιήθηκαν με την χρήση ερπυστριοφόρου εκσκαφέα , σκεπάστηκαν με νάιλον το οποίο προστατεύθηκε με λάστιχα και σχοινιά σχεδόν σε απόλυτη συμμετρία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ THICKENER ΟΞΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ »ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Περισσότερα...
Το Μάιο του 2015 ξεκινήσαμε τις εκσκαφές και την σκυροδέτηση του Thickener των όξινων απορροών του εργοταξίου »ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ». Ένα έργο με ιδιαίτερη αξία και που απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή, διότι έπρεπε να κατασκευαστεί με το εργοτάξιο εν πλήρη λειτουργία και επιπρόσθετα η χώροθέτηση του ήταν σε οριακό σημείο, σχεδόν εφαπτόμενο, με το τσιμεντένιο κανάλι εκτροπής των νερών. Το έργο παραδόθηκε νωρίτερα από τον σχεδιαζόμενο χρόνο και με απόλυτη συμμετρία των βάσεων μονταρίσματος της μεταλλικής δεξαμενής.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΛΑΚΚΑ-ΞΗΡΟΛΑΚΚΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περισσότερα...

Λόγω των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής χρειάστηκε να προστατευτεί άμεσα η λίμνη τελμάτων στην συμβολή των ρεμάτων »Μαυρόλακκα» και »Ξηρόλακκα» , το οποίο έργο επιτελέσαμε με την κατασκευή αντιπλημμυρικών συρματοκιβωτίων (ΣΑΡΖΑΝΕΤ)